Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Rozvaděče nízkého napětí

Výroba a dodávka rozvaděčů nízkého napětí (NN) do 1000V a 4000A:

  • Rozvaděče nízkého napětí pro stroje a zařízení
  • Distribuční rozvaděče NN
  • Kompenzační rozvaděče NN
  • Rozvaděče měření, regulace a řízení technologických celků
  • Bytové rozvaděče nízkého napětí

Při výběru přístrojové náplně a samotné skříně pro rozvaděče nízkého napětí, je v prvé řadě respektován požadavek zákazníka. Výroba rozváděčů nízkého napětí se řídí platnými normami IEC a ČSN. Pro výrobu rozváděčů NN je zhotovována vlastní výrobní dokumentace zpracovávaná v prostředí AutoCAD-Eplan (čeština, angličtina, němčina - dle požadavků zákazníka). Každý vyrobený rozváděč nízkého napětí je podroben výstupní kontrole a jsou provedeny funkční zkoušky. Výrobní činnosti byly prověřeny a probíhají v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001. V souladu s platnými ČSN je na rozváděči NN umístěn výrobní štítek a je k němu přiloženo prohlášení o shodě a protokol o kusové zkoušce.


Kontaktní formulář

Naši partneři